РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання педагогічної ради
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90
Харківської міської ради Харківської області
"Підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році та задачі на 2016/2017 навчальний рік»

Протокол від 31.08.2016 № 12

Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента від 17.04.2002 № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти», від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, ознайомившись з Концепцією нової української школи та резолюцією районної серпневої конференції освітян Слобідського району «Підсумки розвитку освіти Комінтернівського району у 2015/2016 навчальному році та задачі на 2016/2017 навчальний рік» з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу педагогічна рада визначає наступні пріоритетні напрямки розвитку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік та рекомендує педагогічним працівникам навчального закладу направити зусилля на:

- удосконалення мережі навчального закладу відповідно до запитів на освітні послуги батьківської громадськості;
– забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання безпосередньо у навчальних кабінетах навчального закладу;
– створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення здоров’я;
- забезпечення якості та доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу;
- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності учнівської молоді;
- проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення навчального процесу в 1-4-х класах, із врахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;
- підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення його спрямованості на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом упровадження компетентнісного і діяльнісного підходів;
- сприяння життєвому самовизначенню учнів через упровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
- орієнтацію методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку;
- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування;
- підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації навчально-виховного процесу;
- активізацію співробітництва навчального закладу із професійно-технічними та вищими навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації;
- здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв;
- оновлення технологічного обладнання харчоблоку та спортивного обладнання спортивного майданчика та спортивної зали;
- проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій територій навчального закладу.
Кiлькiсть переглядiв: 524