Предметні турніри 2012/2013 навчальний рік

УВАГА!

Календар проведення міських учнівських турнірів та конкурсів у 2012/2013 навчальному році

Завдання для районного етапу турніру юних математиків (2012/2013 н.р.)

Питання VІ міського турніру юних економістів

Задачі Х міського турніру юних хіміків (2012/2013 навчальний рік)

Питання міського турніру юних біологів (2012/2013 навчальний рік)

Питання V міського турніру юних географів (2012/2013 навчальний рік)

Завдання турніру юних математиків

Питання VIII Всеукраїнського турніру юних географів

 1. Чи можна вважати цілком обгрунтованим проведення меж природних зон на карті України? Як змінювалися ці межі впродовж останніх 5000 років і чого слід очікувати в наступні 50 років?
 2. Однією із загальних закономірностей розвитку географічної оболонки є ритмічність. Як враховується ця закономірність у суспільно-географічних дослідженнях?
 3. З 1978 р. рівень Каспійського моря підвищується через зміну клімату в межах його басейну та акваторії. Оцініть економічні та екологічні наслідки підняття рівня води Каспію.
 4. Нинішні трансформації в географії характеризуються народженням так званої інженерної географії, що має два основних напрями досліджень – конструктивний та природоохоронний. Поясніть їх сутність. Наведіть приклади застосування географічних знань для вивчення і прогнозування техногенних змін географічного середовища, ландшафтної оболонки Землі в цілому.
 5. Останнім часом почастішали стихійні явища в літосфері, атмосфері, гідросфері Землі. Назвіть їх. Поясніть причини виникнення та визначте райони максимальної локалізації стихійних явищ. Запропонуйте правила гарантування безпеки людей під час стихійних лих.
 6. Схарактеризуйте географію поширення «соціального сирітства» в Україні, соціально-економічні чинники виникнення. Спрогнозуйте тенденції трудової міграції українців.
 7. У багатьох країнах Європи відбувається процес рурбанізації. Визначте її причини і наслідки. Доведіть або спростуйте те, що рурбанізація має місце в Україні.
 8. У деяких віддалених куточках світу збереглися племена, які майже не мають контактів з рештою світу. Влада країн, в яких є такі племена, обмежує доступ до районів їх проживання. Чи правильною є така політика, чи все ж слід «цивілізувати» ці племена?
 9. Сучасні принципи найменування та перенайменування географічних назв в Україні: аргументи «за» і «проти».
 10. Віртуальні туристичні маршрути: переваги та недоліки порівняно з реальними маршрутами.
 11. Доведіть чи спростуйте твердження: «Розвиток транспортної інфраструктури є рушійною силою всієї економіки».
 12. Картографічний метод дослідження є одним з головних у географії. Проведіть власне дослідження своєї області за картами навчального атласу, не використовуючи інші джерела інформації.
 13. Електронні карти містять значно більше інформації ніж паперові. У яких сферах діяльності їх використовують? У чому їх переваги та недоліки?
 14. Схарактеризуйте основні недоліки орбітального руху Землі. Чи може людина змінити тривалість пір року? Обгрунтуйте свою відповідь.
 15. Гігрограф, встановлений у міжгірній долині масиву Чорногора в Українських Карпатах, фіксує в окремі дні відносну вологість понад 100%. Чим це можна пояснити? Чи можна спостерігати таке явище в інших ПТК географічної оболонки?
 16. Україна за «індексом щасливої планети»у хвості списку держав світу. Яка зміна якості ландшафтів може вплинути на місце нашої держави в цьому списку?
 17. Система відліку часу – проблема для усього світу донині. Чому, і як її раціонально вирішити в Україні?
 18. Окремі країни світу протягом останніх 20 років змінили форму адміністративно-територіального устрою з унітарної на федеративну. З’ясуйте чинники такого процесу і спрогнозуйте, які країни і чому можуть стати федераціями?
 19. Окремі науковці вважають, що Європейський Союз сьогодні – типовий приклад конфедеративного державного утворення. Доведіть чи спростуйте це твердження.
 20. У світі є хвороби, що спричиняють епідемії. Дедалі частіше з’являються прогнози можливості пандемії. Поясніть, які географічні чинники впливають на поширення цих хвороб.

Питання VІІІ Всеукраїнського турніру юних економістів (2012-2013 навчальний рік)

 1. Теорія граничної корисності та її практичне використання.
 2. Соціальна відповідальність бізнесу.
 3. Фінансові рекомендації щодо найефективнішого використання вільних коштів населення України.
 4. Ринкова еластичність та її вплив на діяльність підприємців.
 5. Конкурентні стратегії фірми.
 6. Соціальна диференціація як чинник суспільної нестабільності.
 7. Дематеріалізація грошей у сучасних умовах.
 8. Страхування в умовах економічної невизначеності.
 9. Прибуток як інтегративний показник ефективності роботи фірми.
 10. Антикризова політика для України.
 11. Офшорні зони та компанії: переваги та недоліки.
 12. Підприємницький ризик як складова ринкових відносин.
 13. Реклама як засіб просування товару на ринку.
 14. Економічне значення Інтернет-торгівлі в Україні та в економічно розвинутих країнах.
 15. «Made in China» у світовій економіці.
 16. Економічне призначення податку на нерухомість: світовий досвід та перспективи використання в Україні.
 17. Економічні підходи до оцінки людського капіталу: категоріальний аспект.
 18. Порівняльна характеристика споживчої поведінки домогосподарств у країнах із розвинутою економікою та в Україні.
 19. Соціально-економічна оцінка соціальних мереж.
 20. Аналіз витрат та його значення в практичній діяльності підприємця.

Завдання Х Всеукраїнського турніру юних правознавців (2012 рік)

(Лист МОНмолодьспорту від 20.07.2012р. №1/9-519)

 1. Сучасний погляд на механізм держави:необхідність «тріади» підприємств, установ, організацій.
 2. Виконання акцесорних зобов’язань:спосіб забезпечення зобов’язання чи цивільно-правова відповідальність?
 3. Право на конституційну скаргу: можливість впровадження в Україні.
 4. Цивільна правоздатність юридичних осіб:загальна чи спеціальна?
 5. Поділ державної влади: чи є необхідність виділення додаткових гілок?
 6. Нові галузі права: потреба сучасності чи правовий недолік?
 7. Право загального та спеціального природокористування водними об’єктами: проблеми пріоритетності.
 8. Житловий фонд соціального призначення (гуртожитки): відповідність часу.
 9. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади: баланс повноважень чи двовладдя?
 10. Конфіскація: позбавлення права власностічи незаконного заволодіння?
 11. Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи «соціальні дефекти»?
 12. Ювенальна юстиція в Україні: за і проти.

Задачі Всеукраїнського турніру юних хіміків

Питання XI Всеукраїнського турніру юних біологів (2012 рік)

 1. Білок-нуклеотидна взаємодія
  Взаємодіючи з нуклеїновою кислотою, білки можуть приєднуватися з боку як малого, так і великого жолоба. Поясніть чому транскрипційні фактори взаємодіють з ДНК майже винятково з боку великого жолоба?
 2. Біогенетичний закон
  Якою мірою біогенетичний закон є справедливим для одноклітинних організмів?
 3. Ядерна трансляція
  Усі звикли до думки, що трансляція відбувається в цитоплазмі, проте припускають, що біосинтез деяких білків здійснюється в ядрі. Чи є потреба в ядерній трансляції?
 4. Хропіння
  Чому той, хто хропить, сам себе не будить?
 5. Інформаційна мережа
  Жива матерія існує завдяки численним інформаційним процесам. Сформулюйте концепцію обміну інформацією в біосфері.
 6. Антитіла
  Чому власні антитіла не спричиняють імунну відповідь у організмі людини?
 7. Фотодинамічна терапія
  Чому фотодинамічна терапія, незважаючи на численні переваги, не стала панацеєю в лікуванні онкологічних захворювань?
 8. Тривалість життя
  Чому середня тривалість життя жінок на 5–7 років більша, ніж у чоловіків?
 9. Неоцентромера
  Відомо, що в разі втрати хромосомою центромерної ділянки на іншій послідовності ДНК цієї ж хромосоми може з’являтися неоцентромера — структура, що забезпечує утворення кінетохору, а отже, приєднання мікротрубочок веретена поділу. Який механізм утворення неоцентромери?
 10. Бджолиний колапс
  Останнім часом широкого розголосу набули відомості про так званий «бджолиний колапс». Виходячи з можливих пояснень цього явища запропонуйте шляхи його усунення.
 11. Вторинні метаболіти
  Вторинні метаболіти рослин — це «речовини розкоші» чи буденна необхідність виживання?
 12. LUCA
  Одна з «найгарячіших» дискусій у галузі філогенії живого стосується гіпотези LUCA (last unique common ancestor — останнього унікального спільного пращура). Ця дискусія розділила більшість філогенетиків на два табори: прихильників LUCA та його противників (останні віддають перевагу гіпотезі поліфілетичного походження всіх сучасних організмів). Оцініть ступінь обґрунтованості гіпотези «останнього унікального спільного пращура», спираючись на аналіз наявної доказової бази щодо можливих рис і властивостей LUCA.
 13. Батьки й діти
  Згідно із законами Менделя, гени комбінуються та передаються нащадкам незалежно. Проте, деякі гени працюють лише в тому випадку, якщо вони успадковані від батька, а деякі інші — якщо вони успадковані від матері. Яке біологічне значення такого «розподілу обов’язків»?
 14. Нейтральні мутації
  Частина мутацій належить до розряду нейтральних. Чи дійсно їх можна вважати нейтральними?
 15. Захист рослин
  Рослинам притаманні різні способи захисту від інфекційних захворювань. Які з цих способів, на Вашу думку, є найефективнішими?
 16. Слабка сила
  У чому полягає «слабкість» сильного промотора в генно-інженерному конструюванні?
 17. Атавізм
  Традиційно класичними прикладами атавізмів у людини вважають багатососковість, наявність "хвоста" та волохатість. Проте «хвіст» у Homo sapiens не має хребців, граничну межу «нормального» розвитку волосяного покриву в людини ніколи не встановлювали, а фенотипічно подібне до багатососковості явище шестипалості атавізмом не вважається. Яким чином можна довести, що певна ознака є саме атавізмом, а не чимось іншим (наприклад, вадою розвитку чи крайнім проявом норми реакції)?
 18. Хітин
  Як свідчить приклад грибів, хітин цілком успішно може утворювати каркасну основу клітинної оболонки осмотрофних організмів. Які зміни в будові клітин мають виникнути у квіткових рослин, якщо в клітинній оболонці целюлоза буде замінена на хітин?
 19. Фоторецептори
  Сітківка ока людини має близько 120 мільйонів фоторецепторів. При цьому людина розрізняє до 25 кадрів за секунду. Відомо також, що пропускна здатність оптичного нерва становить близько 9 МБіт/сек. Такої швидкості не може бути достатньо для безпосередньої передачі сигналів від усіх фоторецепторів одночасно. Запропонуйте механізми, з допомогою яких може здійснюватися передача даних від сітківки до мозку.
 20. Стать у хламідомонад
  У популярного модельного об’єкта — хламідомонади Рейнгардта, геном якого повністю секвенований, гаплоїдні клітини мають 17 хромосом; гени, що визначають статевий знак гамет (+ або –), локалізовані в 6-й хромосомі; мейоз зиготичний; стать визначається за сингамним типом. Проте в жодній із численних наукових публікацій, присвячених генетиці Chlamydomonas reinhardtii, не вказано підтип визначення статі (алельний, хромосомний, гапло-диплоїдний або будь-який інший). Обґрунтуйте Вашу точку зору щодо підтипу, до якого слід віднести визначення статі в цієї хламідомонади.
Кiлькiсть переглядiв: 44