ЛІТНІ ШКОЛИ

Шановні учні 10-х класів !

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця з метою пошуку, підготовки, відбору та залучення в Університет талановитої молоді з 23 по 27 червня 2014 року на базі факультету економічної інформатики організовує 4 літні школи за напрямками підготовки факультету для учнів, що закінчили 10 класів.

Навчання в літніх школах - безкоштовне.

Літні школи будуть проведенні провідними науково-педагогічними працівниками відповідних кафедр.

Всім слухачам, які успішно закінчать навчання, буде видано офіційний «Сертифікат учасника літньої школи» за напрямком підготовки.

Пропонуються наступні літні школи:

1. Літня "ШКОЛА МОЛОДИХ ПРОГРАМІСТІВ" організовується кафедрою інформаційних систем з метою розвитку інтересу до поглибленого вивчення інформатики, формування навичок сучасного програмування і вмінь використання перспективних інформаційних технологій.

У програмі: навчання учнів навичкам програмування з використанням сучасних алгоритмічних мов та засобів розробки програм.

2. Літня школа «СВІТ МУЛЬТИМЕДІА» («МИР МУЛЬТИМЕДИА»), організована кафедрою комп’ютерних систем і технологій, пропонує учням познайомитися з дивовижним світом мультимедійних технологій і графічного дизайну. Учасники цієї Літньої школи навчаться цікавим прийомам обробки фотографій, складання колажів, створення анімації та редагування відео. Учнів чекає робота з програмами, які використовуються при створенні мультимедійних видань: Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe After Effects.

3. Літня школа «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» кафедри економічної кібернетики пропонує взяти участь у літній школі, в програмі якої враховано основні напрямки навчальної діяльності кафедри за спеціальностями. Учасники літньої школи матимуть можливість ознайомитися з теоретичними питаннями та отримати практичні навички з економічного прогнозування, моделей податкової оптимізації, ефективного управління податками, аналізу економічної безпеки бізнес-структур, проектного управління, електронної комерції.

4. Літня школа «СУЧАСНИЙ БІЗНЕС - АНАЛІТИК» організована кафедрою статистики та економічногопрогнозування.Цільова спрямованість школи - отримання базових знань зі збору та обробки соціально-економічної інформації, що стануть запорукою формування сучасного бізнес-аналітика й дадуть змогу бути затребуваними в будь-якій сфері діяльності.

Заявку необхідно подати до 15 червня 2013 року.

Заявки надсилати за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9-а, кімн. 420, та на електронну адресу: dekei@hneu.edu.ua, або реєструватися на сайті факультету економічної інформатики: http://ei.hneu.net/news/2014/5941-litni-shkoli-fakultetu-ekonomichnoyi-informatiki .

Телефон для довідок: (057) 702-18-31.

Просимо сприяти доведенню інформації до відома учнів, які закінчили 10 класів та розміщенню посилань в новинах на сайтах навчальних закладів.


Програми літніх шкіл:

ШКОЛА МОЛОДИХ ПРОГРАМІСТІВ http://ei.hneu.net/school-progr

СВІТ МУЛЬТИМЕДІА http://ei.hneu.net/school-ks

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА http://ei.hneu.net/school-kib

СУЧАСНИЙ БІЗНЕС - АНАЛІТИК http://ei.hneu.net/school-analit

З повагою,

декан факультету економічної інформатики

к.е.н., доцент Г. П. Коц

Кiлькiсть переглядiв: 20