Засідання педагогічної ради школи за темою: "Підсумки розвитку освіти у школі в 2013/2014 навчальному році та пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік"

29 серпня 2014 року у школі відбулось засідання установчої педагогічної ради за темою: "Підсумки розвитку освіти у школі в 2013/2014 навчальному році та пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік".

На засіданні педради були присутні педагогічні працівники закладу. З доповіддю про підсумки розвитку освіти у школі в 2013/2014 навчальному році та пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік виступив директор школи Богданов Г.М.

Проект
постанови педагогічної ради Харківської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області

29 серпня 2014 року

Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 30.09.2014 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», Концепцією Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, Комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу педагогічна рада визначає наступні пріоритетні напрямки розвитку системи освіти начального закладу на 2014/2015 навчальний рік та рекомендує працівникам направити зусилля на:

1. Удосконалення мережі навчального закладу відповідно до запитів на освітні послуги батьківської громадськості.

2. Дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму.

3. Оптимізацію роботи психологічної служби по створенню умов для реалізації просвітницько-профілактичних програм та спрямування роботи на формування здорового соціально-психологічного клімату у педагогічному та учнівському колективах.

4. Забезпечення розвитку системи профільного навчання шляхом упровадження різних форм організації роботи у старшій школі та якісної допрофільної підготовки, здійснення моніторингу якості освіти.

5. Забезпечення фізичного, психологічного і соціального розвитку дітей , їх безболісної адаптації до зміни умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

6. Активізацію роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб дітей пільгових категорій та учнів девіантної поведінки.

7. Упровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні.

8. Якісну реалізацію нових державних стандартів початкової та загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів 3-х та 6-х класів.

9. Удосконалення експериментальної та інноваційної діяльності педагогічних працівників закладу.

10. Забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів шляхом застосування особистісно зорієнтованого , компетентісного і діяльнісного підходів.

11. Сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через упровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.

12. Формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

13. Орієнтацію змісту методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів із питань проектування та організації сучасного уроку та забезпечення якості навчально-виховного процесу.

14. Сприяння роботі органу учнівського самоврядування, координацію взаємодії учасників навчально-виховного процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських ініціатив.

15. Розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді.

16. Формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста.

17. Збереження та ефективне використання комп’ютерної та мультимедійної техніки.

18. Спрямування методичної роботи з педагогічними кадрами на підвищення рівня ІКТ-компетентностей та інформаційної культури.

19. Забезпечення ефективного функціонування програмного комплексу «Інформаційна система управління освітою».

20. Забезпечення процесу інформаційного наповнення сайту навчального закладу.

21. Здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення контролю за витратами енергоносіїв.

22. Оновлення технологічного обладнання харчоблоку, меблів начальних кабінетів закладу.

23. Проведення якісно ремонтів приміщень та благоустрій території закладу.


Галереї "Серпнева педагогічна рада"

Кiлькiсть переглядiв: 130